Настъпват нови и плашещи времена...

"Бъдеще 2070"

undefined
ЗАЩО ДА
СЕ ПОТОПИШ В
КОШМАРА ОЩЕ СЕГА
Хвърли се в свят, който гори съсипан от самите нас
Погледни към още една, подробно и пленително описана в роман, гледна точка за бъдещето
Преосмисли отново, и много внимателно, точно в какво бъдеще искаш да живееш
Авторът Дамян Д. Дамянов те предизвика да излезеш жив от тук! Ще успееш ли?
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 50ЛВ
 • ПОДХОДЯЩА
  ЗА ВСИЧКИ
  ВЪЗРАСТИ
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Изображенията са изцяло дигитални и не присъстват в книгата

Бъдеще 2070 - Граждани с противогази, заради замърсен въздухБъдеще 2070 - Гладуващ човек в мръсно и изоставено помещениеБъдеще 2070 - Животни в замърсена природаБъдеще 2070 - Замърсена природа с мъртви растенияБъдеще 2070 - Замърсена природа с човешки кости и димящи отпадъциБъдеще 2070 - Износени и захвърлени противогазиБъдеще 2070 - Мъртва растителностБъдеще 2070 - Мъртво животно в замърсена природаБъдеще 2070 - Облаци от замърсен въздухБъдеще 2070 - Скиталци в порутен градБъдеще 2070 - Скитлци в замърсен и порутен градБъдеще 2070 - Скитлци насред пустоща

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Бъдеще - 2070 - Дамян Дамянов - подписана илюстрация за Дамян ДамяновБъдеще - 2070 - Дамян Дамянов - подписана илюстрация за Димитър БоневБъдеще - 2070 - Дамян Дамянов - подписана илюстрация за Станимир Миров

За автора

undefined
Зд­ра­вей, каз­вам се Да­мян Да­мя­нов и съм бъл­гар­с­ки ав­тор с ре­ди­ца ус­пеш­но-ре­а­ли­зи­ра­ни про­ек­ти на бъл­гар­с­кия па­зар.
Пи­са­не­то за мен е, кол­ко­то меч­та­на ра­бо­та и про­фе­сия, тол­ко­ва и лю­би­мо хо­би.
Про­из­ве­де­ни­я­та ми се пред­ла­гат в ре­ди­ца бъл­гар­с­ки он­лайн и фи­зи­чес­ки ма­га­зи­ни.
В на­ча­ло­то на 2024та се за­поз­нах­ме с ко­ле­ги­те от еки­па на из­да­тел­с­т­во BlurPaper. И стар­ти­рах­ме биз­нес сът­руд­ни­чес­т­во във връз­ка раз­п­рос­т­ра­не­ние и плас­мент на ро­ма­ни­те ми.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

1 /
/ 9
1 /
/ 9