Където приключва познатото и започва древен египет

"Ерихе египтянката"

undefined
ЗАЩО ДА ПОЕМЕШ КЪМ
ВЕЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПИРАМИДИ
ОЩЕ СЕГА?
Първата книга с дигитален печат и илюстрации по рода си в България
За теб ще се разкрият интересни факти и обстоятелства, които не са широко известни
Бележките отразяват действителни събития и личности - съществували някога исторически
Стилът на писане разиграва бурна и гъвкава динамика, и зарежда голямо количество екшън
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 50ЛВ
 • ЗА ВСИЧКИ
  ЛЮБИТЕЛИ НА
  МИСТЕРИЯТА
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Ерихе египтянката - amenote house2Ерихе египтянката - erihe in the water_2Ерихе египтянката - erihe kills amenafuЕрихе египтянката - nubian female warriorsЕрихе египтянката - JediЕрихе египтянката - erihe warriorЕрихе египтянката - ateles is comingЕрихе египтянката - erihe&hetepheres2Ерихе египтянката - Erihe_hetepheres_statues_5Ерихе египтянката - erihe in the vault_2Ерихе египтянката - erihe & heteph_ supervisors2Ерихе египтянката - the show_3

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Ерихе египтянката - erihe in the water_2 - Подписана илюстрация за Димитър БоневЕрихе египтянката - erihe in the vault_2 - Подписана илюстрация за Антония ИлиеваЕрихе египтянката - erihe&hetepheres2 - Подписана илюстрация за Станимир Миров

За автора

Каз­вам се Бо­ри­мир Ата­на­сов Дон­чев. По псев­до­ним "Бо­рей". Пос­ве­тих мно­го го­ля­ма част от жи­во­та си в изу­ча­ва­не на мис­те­ри­и­те на древ­ния Еги­пет.
Пред го­ди­ни­те на­пи­сах и из­да­дох ре­ди­ца про­из­ве­де­ния по те­ма­та, сред ко­и­то: "Са­ми­ра" и "Ре­лик­ва­та".
В на­ча­ло­то на 2024-та се за­поз­нах с ко­ле­ги­те от из­да­тел­с­т­во BlurPaper. С тях да­дох­ме на­ча­ло­то на най - но­вия ми про­ект "Ери­хе егип­тян­ка­та"

Чети безплатен текстови откъс от книгата